RADOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

                            

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy Dyrekcja Szkoły składa  serdeczne życzenia: radosnego,pogodnego, spokojnego przeżycia Zmartwychwstania Pańskiego.
  Świąteczny czas niech będzie sposobnością do refleksji, spotkań w gronie rodzinnym, wypoczynku, a także niech przyniesie radość oraz wiele optymizmu.

                                                              

REKRUTACJA DZIECI ZAKOŃCZONA

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie informuje, że lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 znajduje się w sekretariacie szkoły oraz w budynku C.

ZAUWAŻENI W WOJEWÓDZTWIE

    W dniu 11.04.2014r. trzech uczniów kl. III wraz z wychowawczynią p. Dorotą Urban mieli  zaszczyt uczestniczyć w wernisażu zorganizowanym w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Wyjazd i udział w wystawie był możliwy, dzięki temu, że uczniowskie prace plastyczne, biorące udział w konkursie „Jan Paweł II-Papież Dialogu” zostały zauważone i wysoko ocenione przez członków jury. Na zaprezentowanych 477 prac uczniowskich biorących udział w konkursie praca Patryka Wojtuszewskiego została wyróżniona, a praca Dominiki Koczery oraz Daniela Piotrowskiego zakwalifikowana na wystawę. W czasie trwania wernisażu uczniowie mogli doświadczyć radości ponownego spotkania się z osobą Jana Pawła II obecnego zarówno w wypowiedziach uczestników wystawy jak również pracach szkolnych plastyków. Dużym atutem pobytu uczniów w finale konkursu była możliwość wysłuchania świadectw spotkania z Ojcem Świętym oraz słów znakomitych ludzi inicjujących w/w konkurs. Byli to :Marszałek Województwa Podkarpackiego p. W. Ortyla, p. J. Wojtas –Kurator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II p. N. Kitlińska oraz wiele innych wyjątkowo ważnych osób. W swoich przemówieniach zwracali uwagę, że w życiu warto kierować się nauką Jana Pawła II oraz naśladować Go w każdym położeniu, szczególnie w budowaniu szczerych relacji z drugim człowiekiem. Opierając swoje codzienne życie na wzorze jakim jest patron również naszej szkoły będziemy mogli korzystać z osobistej wolności, rozwijać własną osobowość, zdolności i zainteresowania na wielu płaszczyznach. Prace pokazane na tym wernisażu będą wystawiane również w wielu innych instytucjach. Wyjazd, uczestnictwo w wernisażu oraz radość z tego, że prace trzech uczniów będą promować naszą szkołę w wielu miejscach naszego województwa staje się motywem i zachętą do dalszej jeszcze efektywniejszej pracy w wielu dziedzinach.
Opracowała p. Dorota Urban 

NAJWAŻNIEJSZE BEZPIECZEŃSTWO

Realizując zadania związane z propagowaniem i promowaniem bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą, nasi uczniowie przystąpili do konkursu plastycznego ogłoszonego pod hasłem: „Bezpiecznie na Wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”. Organizatorami konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy – Inspektorat w Rzeszowie wraz z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddział w Rzeszowie. Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy rolnika oraz rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznych i indywidualnych zdolności twórczych uczniów.
    Po omówieniu zagadnień i podaniu wzorców prac na zajęciach plastycznych uczniowie mieli samodzielnie wykonać pracę dowolną techniką, w formacie A-3 uwzględniając w/w zagadnienia.
    Do konkursu przystąpiło 10-ciu uczniów klasy III oraz kilkunastu uczniów klas IV-VI. Ich prace były przedstawione na szkolnym wernisażu, gdzie cała społeczność uczniowska mogła je oglądać oraz wyrażać swoje opinie i uwagi.
     Spośród wielu prac do eliminacji wojewódzkich zostało wybranych 9 prac klas III oraz 9 prac uczniów klas IV-VI.
     Eliminacje szkolnego etapu zostały przeprowadzone przez p. Dorotę Urban oraz p. Leszka Pyrcaka.
     Mamy nadzieję, że podjęta tematyka zagadnienia przyczyni się do wyeliminowania wypadków dzieci i młodzieży, a prace naszych uczniów zostaną zauważone na etapie wojewódzkim – czego im serdecznie życzymy.
Opracowała: p. D. Urban

74 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

    10 kwietnia w naszej szkole miała miejsce uroczystość patriotyczna upamiętniająca 74 rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 3 rocznicę posadzenia Dębów Pamięci – dla majora Wojciecha Bursy i aspiranta Policji Państwowej Franciszka Ambickiego. Treści poruszane w wierszach, fragmentach prozy, w listach, pieśniach, prezentacjach multimedialnych i scenografii, odwoływały się do idei zawartej w sentencji „Historio choćbyś była najokrutniejsza w pamięci trwaj”.

    Cała społeczność szkolna oddała hołd Pomordowanym na „nieludzkiej ziemi”, gdzie „zabito WIARĘ, NADZIEJĘ, MIŁOŚĆ jednym strzałem w tył głowy”.
Opracowała: p. A.Kawska 

Dodatkowe informacje