ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

    2 kwietnia 2017 roku minęło 12 lat od śmierci naszego Wielkiego Rodaka, świętego patrona naszej szkoły – Jana Pawła II. Uczniowie klasy piątej szkoły podstawowej, pod kierownictwem wychowawczyni p. Ewy Ambickiej-Rudy i p. Lesława Pyrcaka,  przypomnieli atmosferę tamtego dnia w krótkim montażu słowno - muzycznym. Delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem Jana Pawła II.
Opracowała: p. Ewa Ambicka-Rudy LEKCJA W TEATRZE

 Znalezione obrazy dla zapytania Międzynarodowy dzień teatru27 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. Święto ustanowione w 1961 roku z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego na pamiątkę inauguracji   w Paryżu 27 marca 1957 roku Teatru Narodow – festiwalu, na którym spotkały się zespoły  z krajów Europy Wschodniej i Zachodniej.    

   W ramach kształcenia literackiego i kulturowego uczniowie II etapu kształcenia wraz    z opiekunami: panią Ewą Ambicką – Rudy oraz panami – Andrzejem Zagórskimim i Jerzym Ambickim udali się do Sanockiego Domu Kultury na spektakl teatralny przygotowany przez Teatr Współczesny w Krakowie pt. „Dynastia Miziołków”.                                                                     

   Spektakl w dużej mierze zachowuje formę pamiętnika i porusza istotne treści, wynikające ze szkolnego programu profilaktyki. We fragmentach adaptacji scenicznej powieści Joanny Olech przedstawione zostały tematy m. in. radzenia sobie ze stresem, umiejętności rozwiązywania konfliktów, nawiązywania kontaktów interpersonalnych czy wyrażania sprzeciwu wobec nacisku otoczenia. Sztuka poruszała również problemy i trudności związane z wiekiem dojrzewania. Przede wszystkim jednak była to ogromna dawka dobrego humoru, w której aktorzy „z przymrużeniem oka” ukazują świat dziecięcego postrzegania.

 Opracował: p. J. Ambicki

POWITANIE WIOSNY

"Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno, 

my ciebie żegnamy, bo wiosnę witamy!"

http://pprzeclaw.edupage.org/files/marzanna.gif

Pierwszy dzień wiosny to dzień, na który czeka z niecierpliwością wielu z nas. Wszyscy jesteśmy zmęczeni długą zimą i wyczekujemy pory roku, która wiąże się z budzeniem się do życia przyrody, coraz cieplejszymi i dłuższymi dniami. Dlatego wesołym korowodem uczniowie edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów przedszkolnych wraz z nauczycielami, wyruszyli nad rzekę, aby poprzez spalenie Marzanny symbolicznie przywitać wiosnę i pożegnać zimę.

Opracowała: p. A. Rabicka

 

SZANOWNI RODZICE

Szanowni Rodzice w zakładce DOKUMENTY - Rekrutacja znajduje się nowe

Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 22 marca 2017r w sprawie ustalenia

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego  do oddziałów przedszkolnych   prowadzonych przez

Gminę Bukowsko na rok szkolny 2017/2018    

"KOCHAJMY PTAKI, NIECH NAM ŚPIEWAJĄ CAŁY CZAS"

           Zainspirowani tekstem śpiewanej w szkole  piosenki: „Kochajmy ptaki, ich przyjacielem każdy z nas, kochajmy ptaki, niech nam śpiewają cały czas” ,uczniowie  naszej szkoły w ramach zajęć technicznych wykonali budki lęgowe dla ptaków, które zawieszone zostały na przyszkolnym pasie zieleni. Zachęcamy wszystkich do podejmowania takich działań na terenie swoich gospodarstw. Taka  działalność jest przejawem naszej wrażliwości i troski o naszych skrzydlatych przyjaciół.
Opracował: p. L. Pyrcak 

Dodatkowe informacje