"ŚLUBUJĘ BYĆ DOBRYM UCZNIEM"

    Dnia 16.10.2014r. uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej zostali włączeni do grona społeczności szkolnej. Wzorując się na osobie Ojca Świętego Jana Pawła II uroczyście ślubowali rzetelnie wypełniać obowiązki wynikające z roli ucznia, dbać i szanować zarówno swoich rodziców jak i nauczycieli. Ślubując na Sztandar postanowili godnie reprezentować swoją szkołę w każdej okoliczności i czasie.
     Po oficjalnych uroczystościach szczęśliwi pierwszoklasiści wraz ze swoimi nauczycielkami i rodzicami spotkali się w klasach, gdzie czekały ich słodkie upominki. Pamiątkowe dyplomy i zdjęcia będą im przypominać o tej pierwszej, wyjątkowej chwili.
Opracowała: p. D. Urban  

 

Z WIZYTĄ W STRAŻY POŻARNEJ

W dniu  24  października 2014 r. dzieci  z  klas  0a oraz  III  wraz  ze  swoimi  wychowawcami, przebywały   w  siedzibie  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Sanoku.   Zwiedziły  siedzibę  jednostki, dowiedziały  się wielu  ciekawych  informacji  dotyczących  pracy  strażaków, oglądały  różne  modele  wozów  strażackich  i  ich  wyposażenie, sprzęt  do  gaszenia  pożaru,  oraz  inne  niezbędne  w  pracy  urządzenia  wykorzystywane  przy  wypadkach  drogowych  lub  innych  interwencjach.  Najwięcej  emocji  wśród  dzieci  wzbudziło  oglądanie  wnętrza  wozu  strażackiego, przymierzanie  hełmu  strażackiego,  oraz  pokazu  próbnego  alarmu. Na  zakończenie  spotkania  dzieci  podziękowały  strażakom  za  życzliwość  i  obrazowe   zapoznanie  z  ich  codzienną  pracą. Wizyta  ta  uświadomiła  dzieciom, jak  trudna  i  odpowiedzialna, a  zarazem  ciekawa  jest  praca  strażaka. Po  wykonaniu  sesji  fotograficznej  znad wyraz życzliwymi  strażakami, zadowoleni   i  pełni  wrażeń  wróciliśmy  do  szkoły.

   Składamy  serdeczne  podziękowania  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Sanoku  za  uprzejme  przyjęcie  i  zapoznanie  nas  ze  swoją  pracą. Szczególnie  panu  Romanowi  Adamskiemu, który  we  wzorowy  sposób  wywiązał  się  z  roli  gospodarza,  rozbudzając  w  małych  sercach  pasję  strażacką  co  w  przyszłości  może  zaowocować  powiększeniem  braci  strażackiej.  

Opracowała: p. B. Ślusarz 


LEKCJA Z FILMEM

15 października uczniowie klas I – III gimnazjum wraz z opiekunami wyjechali do Sanockiego Domu Kultury. Tam w ramach programu „KINO SZKOLNE SANOCKIEGO DOMU KULTURY” obejrzeli film pt. „MIASTO 44”.

Film ten, to opowieść o młodości, miłości, walce, odwadze i poświęceniu, rozgrywająca się w czasie Powstania Warszawskiego. Jest to opowieść o młodych Polakach, którym przyszło wchodzić w dorosłość w okrutnych realiach okupacji. Mimo to młodzi ludzie są pełni życia, namiętni, niecierpliwi. Żyją tak, jakby każdy dzień miał okazać się tym ostatnim. Nie wynika to jednak z nadmiernej brawury, czy młodzieńczej lekkomyślności – taka postawa  jest czymś naturalnym w otaczającej ich rzeczywistości, kiedy śmierć grozi na każdym kroku.

Opracował: p. J. Ambicki

AKADEMIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

   Dnia 13 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej potocznie zwanym Dniem Nauczyciela.
Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca Samorządu Szkolnego witając   zebranych gości. Następnie głos zabrała pani Dyrektor, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły z okazji przypadającego święta oraz poinformowała o nagrodach przyznanych przez Kuratora Oświaty, Wójta Gminy oraz nagrodach Dyrektora dla pracowników szkoły.
Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Wierszami, piosenkami i humorystycznymi scenkami podziękowano nauczycielom za pracę i wysiłek włożony  w edukację. Uczniowie wyrazili swoją wdzięczność wręczając kwiaty i częstując słodyczami.
Opracowała: p. D. Mazur 

XIV OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

 8 i 9 października 43 uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunami: p. Marią Ambicką,
p. Barbarą Ciepły, p. Andrzejem Zagórskim i p. Rafałem Marcem wybrała się do Częstochowy.
Po drodze wstąpiliśmy do Krakowa, gdzie zwiedziliśmy Wawel, Kościół Mariacki, Rynek Krakowski, Sukiennice, a także byliśmy pod słynnym Oknem Papieskim na ul. Franciszkańskiej.
Po przybyciu na Jasną Górę udaliśmy się przed cudowny Obraz aby oddać pokłon Matce Bożej oraz ofiarować Jej intencje z jakimi przybyliśmy do Częstochowy.
O godz. 20.00 w kaplicy przed Cudownym Obrazem Matki Bożej powitał nas gospodarz Jasnej Góry, o. Sebastian Matecki. Wieczorne nabożeństwo dało początek wspólnym modlitwom. Kaplica wypełniała się wciąż przybywającymi grupami. O godzinie 21.00 zabrzmiał Apel Jasnogórski, w którym uczestniczyła bardzo liczna grupa pielgrzymów. To wielkie przeżycie być tam i słuchać modlitwy „na żywo”.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje