GMINNY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKÓW OBCYCH

  12 grudnia w naszej szkole odbył się II GMINNY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKÓW OBCYCH.  Celem konkursu jest budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów językiem angielskim, umożliwienie wykazania się i sprawdzenia swoich umiejętności, wiedzy oraz sprawności językowych a także integracja środowiska uczniów i nauczycieli. W konkursie wzięli udział uczniowie  II i III etapu kształcenia z: Zespołu Szkół w Bukowsku, Zespołu Szkół w Nowotańcu i Zespołu Szkół w Pobiednie. Konkurs polegał na rozwiązaniu zestawu pytań z języka angielskiego i niemieckiego.  

            Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

II etap kształcenia (klasy IV – VI) – język angielski:

1 miejsce – Miłosz Proćko - ZS Pobiedno

2 miejsce – Wiktor Gagatko - ZS Nowotaniec

3 miejsce – Paulina Stach - ZS Pobiedno

 

III etap kształcenia (klasy I – III gimnazjum) – język angielski:

 

1 miejsce – Dawid Gagatko - ZS  Nowotaniec

2 miejsce – Tomasz Osenkowski – ZS Nowotaniec

3 miejsce – Julia Majko - ZS  Pobiedno

                                   

            III etap kształcenia (klasy I – III gimnazjum) – język niemiecki:

 

1 miejsce – Paula Szatkowska - ZS w Pobiednie

2 miejsce – Julia Cieślewicz – ZS Nowotaniec

3 miejsce –– Anita Barańska - ZS Nowotaniec

            Organizatorzy konkursu (Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie oraz nauczyciele języków obcych) składają serdeczne podziękowania nauczycielom i uczniom  z sąsiednich szkół za przygotowanie, opiekę i udział uczniów w konkursie.

Opracował: p. R. Koczera


Dodatkowe informacje